Eğer ürün fiyatını değiştirmeden komisyon oranını değiştirirseniz, komisyon oranında yaptığınız + veya – değişiklik sizin hak edişinize yansıyacaktır.


Yani bir başka değişle eğer ürün fiyatını artırmadan komisyon oranını düşürürseniz, bu fark otomatik olarak sizin hak edişinizden düşecektir. Yani bir anlamda bu farkı satıcı olarak siz karşılamış olacaksınız.